Награди за туризъм връчва Община Пловдив

Снимка:Topnovini.bg (архив)
Снимка:Topnovini.bg (архив)

За първи път Община Пловдив ще връчи Годишни награди за туризъм. Призовете са под формата на плакети и имат за цел да отличат най-високите постижения в областта на бранша и да стимулират по-нататъшното му развитие в община Пловдив, съобщиха от администрацията.

В категория „Най-оригинален нов туристически продукт за Пловдив могат да участват всички български туроператори и туристически агенти, регистрирани като юридически лица. Необходимата информация, която те трябва да представят, е кратка история на организацията, награди и сертификати, описание на продукта, на целевите групи и пазари и на начина, по който туристическият  продукт отговаря на очакванията и изискванията им.

В категорията „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив“ допустими участници са организации и сдружения, провеждащи събития в областта на туризма на територията на град Пловдив. Наградата е предназначена за организатори на туристически събития, провеждани в рамките на определен период от време (ден, уикенд, седмица, месец, сезон). В категорията попадат карнавали, фестивали, чествания, празници и други, включително бизнес и научни събития и други форуми, които се провеждат по определена програма.

Кандидатурите ще се приемат до 31 януари 2017 година в писмен вид и/или на електронен носител в деловодството на ОП „Туризъм“ на ул. „Съборна“ № 22, предадени лично, по пощата или чрез куриер или на E-mail: tic_plovdiv@abv.bg . Експертна комисия, излъчена от Консултативен съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив, ще определи победител в категория „Най-оригинален нов туристически продукт за Пловдив“ .

В  категориите „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив“ и „Любимо заведение“ излъчването на победителите ще се осъществи посредством онлайн гласуване от гражданите в периода от 13 февруари до 31 март 2017 г. В категории „Най-висока заетост на легловата база от клас А“ и „Най-висока заетост на легловата база от клас Б“ експертната комисия ще обяви победителите на база  статистическите данни за реализирани нощувки и пренощували лица, предоставени от НСИ.

През април ще бъдат официално обявени и наградени всички финалисти в петте категории на конкурса.

Коментари