Увеличават се подадените годишни данъчни декларации по електронен път

Снимка:Topnovini.bg (архив)
Снимка:Topnovini.bg (архив)

В ТД на НАП Пловдив се увеличава броят на подадените годишни данъчни  декларации /ГДД/ по електронен път. Само до 11 януари 2017 г. са подадени 78 броя ГДД от физически лица, като за същият период на гише са подадени 65 броя. Подаването на ГДД по електронен път може да стане чрез ползването на електронен подпис или с персонален идентификационен код /ПИК/, който може да бъде издаден безплатно в предпочитан офис на Агенцията. За 2016 г. година в ТД на НАП Пловдив са издадени над 15 хиляди ПИК на физически лица. НАП е единствената държавна администрация, която предоставя възможност за достъп до 83% от услугите си по електронен път.

Физическите лица ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017г. (30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден).

Новост в данъчната кампания тази година е възможността за подаване еднократно на коригираща данъчна декларация след изтичане на крайния срок - 2 май 2017 г. но не по-късно от 30 септември 2017 г.

НАП напомня на земеделските производители, на които изтича петгодишният срок от правото на избор на начина на годишно данъчно облагане, за възможност да бъде сменен. За целта трябва да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ до 31 януари 2017 г. или автоматично ще продължат да се облагат по избраният досега ред, за срок не по-кратък от пет последователни данъчни години.

       

Коментари