Два пловдивски университета ще изграждат съвместно Център за върхови постижения „Персонална иновативна медицина“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Те ще получат 23 470 000 лв. Водещо висше учебно заведение ще бъде Медицинския университет, заедно с колегите им от Пловдивския университет. Това съобщи изпълнителният директор на програмата Кирил Гератлиев.

Той посочи, че още едно пловдивско висше училище ще участва в проект - филиалът на Техническия университет, които заедно с ТУ-Габрово ще изградят в следващите пет години Център по мехатроника и енергоспестяващи технологии. Този проект е на стойност 23 569 719 лв. 

Предстои да се обяви нова процедура за изграждане на регионални научни центрове, където бизнес и местната власт ще си партнират с университетите. Там от ЕС са отделени близо 100 млн. евро., като има възможност да се увеличи този бюджет. Целта е се подготвят нови проекти от университетите, които да насърчат приложните изследвания в регионите, поясни Гератлиев. 

Възможно е всяко проектно предложение да се финансира със средства от 1 до 7 млн. лева, сочат предварителните разчети.

По повод на неодобрения проект на четирите пловдивски университета - Център за биотехнологии и здравословни храни за 65 млн. лева Гератлиев посочи, че той е оценен доста високо - над 75 точки. Заедно подадоха документи Университетът по хрантелни технологии, Аграрният, Медицинският и Пловдивският университети.

Очакваме да има релокиране на суми и след решение през месец май на Комитета по наблюдение този проект ще бъде одобрен. Не достигат 30 млн. лева и ние ще търсим варианти за финансиране за пловдивския проект по компонент три на ОП, уточни изпълнителният директор. Той съобщи още, че в Пловдив ще се съфинансира „PlantaSYST“ - Център по растителна системна биология и беотехнология на стойност 9 млн. евро, за което ще бъде отворена специална процедура през есента на тази година.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно