С единодушие от 48 гласа пловдивските общински съветници решиха да бъде създадена работна група по казуса с културен център „ТРАКАРТ”. Нейната задача е да проучи възможностите да удължаване на концесията, както и начините за стопанисване на подлез „Археологически”, съобщи БНР.

За председател на комисията съветниците утвърдиха заместник-кмета по стопански дейности Розалин Петков, а в състава й влизат по един представител на всички групи в Общинския съвет, както и представител на нечленуващите и още трима служители на общината, излъчени от кмета Иван Тотев, както и по един представител на Археологическия музей, НИНКН и на местната гражданска инициатива „Да спасимкултурен център „Тракарт”.

Срокът, в който комисията трябва да внесе в ОбС доклада си, е краят на юни.

Предложението бе инициирано от Едуард Сарафян – „Кауза Пловдив” и прието без възражения в зала от всички групи в местния парламент в отговор на внесена подписка от гражданска инициатива за удължаване срока на концесията на Жорж Трак на база на тристранно публично-частно партньорство с Общината и Културното министерство и исканията за участие на представители от гражданската квота както в управлението на паметника на световното културно наследство след вписването му в листата на ЮНЕСКО, така и в подготовката на процедурата по кандидатстването. 

Пред съветниците кметът Иван Тотев подчерта, че управлението на паметник на културата от национално и световно значение е недопустимо да се решава от политически и граждански квоти, а от институции на база на експертността.

В културния център се съхраняват антични мозайки от строената през 4-5 век жилищна сграда „Ейрене“. За удължаване на срока на изтичащата през август концесия чрез споразумение за публично-частно партньорство между държавата, общината и „Тракарт“, докато ЮНЕСКО признае античната сграда за световно културно наследство, са се подписали 846 души. 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно