Експерти на РИОСВ-Пловдив провериха „Производствена база – Белащица“ заради неорганизирано изпускане на прах и установиха, че емисиите идват след трошене и разделяне на фракции на добития инертен материал.

Прахът се разпространява извън границите на производствената база и се разнася към най-близко разположеното населено място – с. Белащица. Констатира се, че мерките, които дружеството трябва да изпълнява по изискванията в чл. 70 от Наредба №1/2005 г. срещу разпространение на прах извън производствената база, не се изпълняват ефективно.

При проверката от 06.06.2018 г. е констатирано, че концесионерът „Пътища Пловдив“ АД не се е съобразил с неблагоприятните метеорологични условия и силния вятър, който води до увеличаване на запрашаването. За ограничаване на замърсяването на въздуха при проверката са дадени предписания за незабавно преустановяване работата на трошачно-сортировъчната машина и увеличаване кратността на оросяване на пътищата в производствената база.

За констатираното нарушение на законодателството на дружеството ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.

РИОСВ-Пловдив ще продължи да осъществява контрол на обекта по изпълнение на екологичното законодателство.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно