• Снимка: БНР

Първа копка за изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства направиха днес заместник-кметовете Георги Титюков и Димитър Кацарски, предаде БНР.

Той е по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ ., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

„Тук, в този дневен център ще бъдат настанявани цели семейства, които са в риск, така че да не се налага да ги разделяме, докато им съдействаме с процедурите по предоставяне на общински жилище, например“, уточни заместник-кметът Георги Титюков. Той обясни, че капацитетът е 17 души, като тяхното настаняване ще бъде временно. Центърът ще разполага работещ персонал на място.

Общата стойност на проекта е 2 120 718.42 лева, от които 2 017 900 лева са безвъзмездна финансова помощ, 303 хиляди лева  национално съфинансиране и 103 хиляди лева – от бюджета наобщина Пловдив.

Основната цел на този проект е да допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив.  

С реализирането на целия проект ще бъдат подпомагани жени, жертви на домашно насилие и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с физически увреждания и лица от ромски произход, попадащи в обхвата на предходните категории целеви групи.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно