От средата на септември в Пловдив започва анкета за вида отопление, което използват жителите на район „Централен“. Данните ще бъдат използвани за разработването на проект, с който администрацията ще кандидатства по Оперативна програма „Околна среда“ в края на годината, предаде БНР. 

Крайната цел е с европейски средства да се подмени отоплението на домакинствата, които сега използват твърдо гориво, обясни зам.кметът на града Розалин Петков. С допитването ще се установи каква алтернатива предпочитат пловдивчани.

Подмяната на отополението с твърдо гориво е една от основните мерки, които са залегнали в Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и в План за действие до 2023 година. Това се налага, тъй като проучване показва, че над 70% от замърсяването на въздуха с фини прахови частици в града се дължи на използването на битовото отопление с въглища и дърва. 

20% се дължат на фоновото замърсяване. Третият основен източник на замърсяване с фини прахови частици е транспорта. Автомобилите обаче са основен източник на замърсяване с азотен диоксид.

Авторите на програмата препоръчват още и ограничаване на движението на коли в централната градска част, когато има крайна необходимост. 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно