В Техническия университет - филиал Пловдив създават интелигентни роботи

Снимка: ТУ-Пловдив
Снимка: ТУ-Пловдив

През 2017 година екип от преподаватели в Техническия университет - филиал Пловдив разработва интелигентни роботи. Характерно за тези нови машини е, че ще могат да вземат решение, обработвайки информация за заобикалящата среда, получена от собствените им сензори, съобщиха от висшето учебно заведение. Роботите ще имат поведение, съобразено с променящата се околна среда. “Нашата цел е да създадем алгоритмите на поведението на роботите при вземане на решения за адаптация към трудни за моделиране явления. Прагматична цел на изкуствения интелект е машините да извършват дейности, които досега се изпълнявани от хората“, каза професор Андон Топалов от катедра “Системи за управление” в Техническия университет - филиал Пловдив

През 2017 година за първи път научните работници от Техническия университет - филиал Пловдив ще работят в направление колаборативна роботика, което означава, че човек и робот ще се трудят един до друг и ще споделят работните си места.

„Ново направление в работата ни през 2017 година е обмяната на информация между роботи и самообучение“, обяснява проф. Топалов. В тази насока вузът работи по два проекта към Фонда за научни изследвания на теми: ”Управление на мобилни роботи в безжични сензорни мрежи с хибридни структури“ / на стойност 90000 лева/ и „Нови алгоритми за автономно управление с приложение в колаборативната роботика“ / на стойност 19000 лева/. По първия проект целта е да се създаде лабораторен прототип на роботизирана безжична сензорна мрежа. Информацията от мрежата се “качва” в така наречения облак за по-нататъшна обработка. Едно от практическите приложения на разработката би могло да бъде чрез набор от сензори на робота да се изпълняват конкретни задачи - например наблюдения на замърсеността в дадена зона. “Пускаме няколко робота в зоната, те си предават информация помежду си и цялата информация се “качва” в облака. Целта е да се определят границите на зоната на замърсяване и как те се променят в реално време” - заключи проф. Андон Топалов.

 

Коментари