Само за месец РИОСВ-Пловдив събра 88 000 лева от глоби и санкции. От тях 70 000 лева са преведени на общините, където се намират обекти-замърсители на околната среда, като най-много, 46 000 лева, са за община Асеновград. Това съобщиха от пресцентъра на регионалната инспекция.

През този период инспекторите от РИОСВ са проверили 180 обекта, като на 45 от тях са дадени предписания за отстраняване на установени нарушения, съставени са 6 акта за административни нередности и са издадени 11 наказателни постановления за нарушаване на екологичното законодателство, при които са наложени санкции за 42 000 лева. Най-голямата от тях – в размер от 10 000 лв., е на пловдивска фирма за перилни и почистващи материали, която е нарушила изискванията за начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и не е представила информация на органите, уточниха от инспекцията.

През миналия месец са извършени и над 110 проверки по линия на отпадъците и опазване на почвите. Дадени са 18 предписания, като на кмета на Сопот е съставен акт за допускане на нерегламентирано замърсяване в землището на града.

На „зеления“ телефон са подадени 54 сигнала, като всички са проверени и е установено, че голяма част от тях са неоснователни.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно